Nahwa Travel Malang Juanda

Posted: 2017/01/09 in Review
Tag:, ,

Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain Nı bāng pratheṣ̄ dị̂ h̄yud s̄āy kār bin thī̀ h̄ı̂ khxmmichchạ̀n h̄ı̂ kạb h̄ǹwy ngānkār th̀xngtheī̀yw dạngnận h̄ǹwy ngānkār th̀xngtheī̀yw txn nī̂ t̄hūk bạngkhạb reīyk kĕb ngein cāk phrī meī̀ ym h̄rụ̄x r̂xy la kh̀ā bæn mātrṭ̄hān t̀x kār k̄hāy tæ̀ bāng bris̄ʹạth c̀āy h̄ǹwy ngānkār th̀xngtheī̀yw r̂xy la thī̀ kảh̄nd wị̂ s̄ảh̄rạb kār k̄hāy p̄hlitp̣hạṇṯh̒ k̄hxng phwk k̄heā bris̄ʹạth thạwr̒ thī̀ s̄ảkhạỵ s̄āmārt̄h thī̀ ca thả chèn nī̂ pherāa t̄ĥā phwk k̄heā ca k̄hāy pĕn phạn deinthāngnı xạtrā thī̀ t̄hūk kẁā thī̀ phwk k̄heā ca yạng khng xxk mā dī kẁā t̄ĥā phwk k̄heā k̄hāy pĕn r̂xy kār deinthāngnı xạtrā thī̀ s̄ūng krabwnkār nī̂ ca dị̂ rạb prayochn̒ thậng s̄xng f̄̀āy nxkcāk nī̂ yạng t̄hūk kẁā thī̀ ca mī kh̀ā khxmmichchạ̀n thī̀ ca deinthāng tạwthæn mākkẁā mī s̄̀wn r̀wm nı kār ḳhos̄ʹṇā læa kār cạd cảh̄ǹāy khæmpeỵ doy mị̀ t̂xng chı̂ tạwthæn

dảnein kār cheing phāṇichy̒ xụ̄̀n «ca dảnein kār doy c̄hephāa xỳāng yìng klùm thī̀ mī k̄hnād h̄ıỵ̀ h̄el̀ā nī̂ rwm t̄hụng kār k̄hāy prakạn nı b̂ān khū̀mụ̄x kār deinthāng h̄nạngs̄ụ̄x læa tārāng welā kār k̄hns̄̀ng s̄āṭhārṇa, rt̄h chèā læa brikār k̄hxng bn wĕbsịt̒ Bureau De kār pelī̀ynpælng nı kār sụ̄̂xk̄hāy s̄kul ngein wạn h̄yud thī̀ niym māk thī̀s̄ud Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain

tạwthæn kār th̀xngtheī̀yw khwr ca h̄ı̂ khả næanả kār deinthāng h̄ı̂ khwām pĕn ṭhrrm h̄ı̂ kạb lūkkĥā tlxd cn pras̄ān ngān rāy laxeīyd kār deinthāng læa kār h̄ı̂ khwām ch̀wyh̄elụ̄x lūkkĥā nı kār deinthāngkār cxng h̄̂xng phạk tæ̀ fạng k̒chạ̀n nī̂ keụ̄xb ca h̄āy pị phr̂xm kạb phækh ke c wạn h̄yud tlād mwl læa bāng h̄ǹwy ngān sò dūh̄emụ̄xn ca phạtʹhnā”wạn h̄yud sū pexr̒ mār̒kĕt” næw khwām khid nı kār thī̀ h̄ı̂ lūkkĥā leụ̄xk wạn h̄yud k̄hxng phwk k̄heā cā kbor chạwr̒ bn chận wāng læa cāk nận cxng dị̂ cāk kheān̒texr̒ xīk khrậng kạb khwām h̄lākh̄lāy k̄hxng kār pelī̀ynpælng thāng s̄ạngkhm læa ṣ̄ers̄ʹṭ̄hkic thī̀ dị̂ wāngp̄hæn wị̂ nı k̄hṇa nī̂ pheụ̄̀x nả d̂ān nī̂ pị k̄ĥāng h̄n̂ā xīk khrậng doy c̄hephāa xỳāng yìng kạb kār t̄hụ̄xkảneid k̄hxng h̄lāy mị̀ cīb s̄āy kār bin t̂nthun t̀ả Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain

tāmneụ̄̂xp̄ĥā h̄æl̀ng thī̀mā h̄lạk k̄hxng h̄ǹwy ngānkār th̀xngtheī̀yw k̄hxng rāy dị̂ læa yạng khng pĕn kh̀ā khxmmichchạ̀n thī̀ c̀āy s̄ảh̄rạb kār cxng rt̄h chèā s̄āy kār l̀xng reụ̄x, rongræm, rt̄hfị, thạwr̒ theī̀yw chm s̄t̄hān prakxb kār th̀xngtheī̀yw læa xụ̄̀n «r̂xy la khngthī̀ k̄hxng xngkh̒prakxb h̄lạk k̄hxng rākhā thī̀ c̀āy h̄ı̂ kạb tạwthæn pĕn khṇa krrmkār khṇa krrmkār xāc tæk t̀āng kạn pị k̄hụ̂n xyū̀ kạb prap̣heth k̄hxng p̄hlitp̣hạṇṯh̒ læa sạphphlāy xe xr̒ khṇa krrmkār ca mị̀ c̀āy p̣hās̄ʹī nı s̄̀wn k̄hxng rākhā h̄ǹwy ngānkār th̀xngtheī̀yw yạng dị̂ rạb khwām h̄lākh̄lāy k̄hxng bonạs̄ thī̀ dị̂ rạb prayochn̒ læa s̄ithṭhi prayochn̒ xụ̄̀n «cāk kār deinthāng læa bris̄ʹạth thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb kār th̀xngtheī̀yw pĕn s̄ìng cūngcı s̄ảh̄rạb bris̄ʹạth tạwthæn th̀xngtheī̀yw pheụ̄̀x s̄̀ngs̄erim p̄hlitp̣hạṇṯh̒ k̄hxng phwk k̄heā lūkkĥā pĕn pkti mị̀ dị̂ rạb rū̂ t̄hụng wiṭhī kār māk thī̀ tạwthæn kār th̀xngtheī̀yw mī rāy dị̂ kh̀ā khxmmichchạ̀n læa p̄hl prayochn̒ xụ̄̀n «h̄æl̀ng thī̀mā k̄hxng rāy dị̂ xụ̄̀n «xāc rwm t̄hụng kār k̄hāy k̄hxng kār prakạn kār deinthāng h̄nạngs̄ụ̄x khū̀mụ̄x tārāng welā kār k̄hns̄̀ng s̄āṭhārṇa læa kār lækpelī̀yn ngein

Iklan

Komentar ditutup.